Bloeddruk

kloppend hart
een MRI opname van een
kloppend hart in de borstkas

De bloeddruk is de druk van het bloed op de bloedvaten. Een bloeddruk wordt uitgedrukt in millimeter kwik (mm Hg).

Tijdens een hartcyclus (de periode van het begin van de hartslag tot het begin van de volgende hartslag) schommelt de bloeddruk.

De bloeddruk wordt hoger op het moment dat het hart samentrekt: bij het samentrekken van de hartspier wordt het bloed door het hart onder druk in de slagaders gepompt en stijgt de bloeddruk. De maximale druk van de hartcylcus die zo ontstaat noemt men de systolische bloedruk of bovendruk.

Na de contractie ontspant het hart terug ontspant zodat het bloed uit de aders terug in het hart loopt. De druk op het bloed daalt dan en de laagste druk van de hartcyclus (bij maximale ontspanning van het hart) noemt men de diastolische bloeddruk of onderdruk.

Een bloeddruk wordt dus altijd uitgedrukt uit deze 2 waarden als: systolische bloedruk / diastolische bloeddruk.

Naast de schommelingen tijdens de hartcyclus kan de bloeddruk door de dag sterk variëren door verschillende factoren zoals stress, inspanning, emotie,...

's Nachts is de bloeddruk lager dan overdag.

Bij gezonde personen is de bloeddruk overdag gedurende het grootste gedeelte lager dan 140/90. 's Nachts is de bloeddruk normaal meestal lager dan 120/80.