Lage Bloeddruk

In tegenstelling tot hoge bloeddruk zijn er geen vaste waardes waaronder men spreekt van lage bloeddruk of hypotensie. De diagnose wordt gesteld aan de hand van de symptomen die optreden bij een persoon met een bloeddruk die aan de lage kant is, vaak onder de 90/50. Sommigen hebben echter al last van de symptomen die te wijten zijn aan een lage bloeddruk bij een bloeddruk onder 100/60. Anderen met een bloeddruk lager dan 90/50 hebben dan weer geen enkele last ervan.

Athleten, niet-rokers en mensen zonder overgewicht hebben van nature een lagere bloeddruk. Dit is meestal gewenst omdat het risico op hart- en vaatziektes verminderd is bij mensen met een lagere bloeddruk.

Symptomen

Pas als er symptomen optreden ten gevolge van een lage bloeddruk vormt de bloeddruk een probleem. Deze symptomen zijn duizeligheid, lichthoofdigheid en zelfs appelflauwtes (flauwvallen / syncope). Meestal treedt dit enkel op bij het plots rechtstaan. Men noemt dit orthostatische hypotensie of posturale hypotensie. Indien dit echt een probleem vormt kan deze vorm eventueel behandeld worden met extra inname van water, zout en caffeïne. Er bestaan ook enkele medicijnen die mogelijks nuttig kunnen zijn. Neem echter altijd eerst contact op met een arts vooraleer tot "behandeling" over te gaan.

Er zijn ook gevallen van lage bloeddruk die kunnen optreden door ernstig bloedverlies of erge uitdroging. De bloeddruk is dan (sterk) verlaagd omdat er onvoldoende bloed in de bloedvaten zit. Dit is potentieel levensgevaarlijk en kan leiden tot een levensbedreigende hypovolemische shock.

Sommige hartziektes kunnen ook tot lage bloeddruk leiden omdat het hart onvoldoende bloed kan rondpompen.

Verder zijn er nog vele andere ernstige ziektes die uiteindelijk lage bloeddruk als complicatie kunnen hebben. Deze vormen gaan uiteraard gepaard met ernstige andere symptomen.