Validatie Bloeddrukmeters

bloeddrukmeter

Er zijn zeer veel bloeddrukmeters op de markt, helaas zijn ze niet allemaal erg nauwkeurig. Om dit probleem aan te pakken hebben verschillende onafhankelijke organisaties testprotocollen uitgewerkt zodat de bloeddrukmeters naar kwaliteit kunnen beoordeeld worden. Het is erg belangrijk om een bloeddrukmeter te kiezen die gevalideerd is volgens minstens één van de volgende protocollen:

BHS validatie

Het protocol van de British Society of Hypertension was de eerste validatie die bekend werd en is nog altijd erg belangrijk.

De BHS validatie vergelijkt de waarde van de metingen van electronische bloeddrukmeters met de waardes die gemeten worden door een arts met zijn stethoscoop en kwikbloeddrukmeter.

Het resultaat van de meting wordt uitgedrukt in een waarde van A tot D voor zowel de systolische als de diastolische bloeddruk, waarbij A het beste is. Een bloeddrukmeter met validatie A/A heeft dus zowel voor systolische als voor diastolische bloeddruk de beste score. Bloeddrukmeters met een C of een D in de score worden afgeraden.

ESH validatie

De validatie die werd opgesteld door de European Society of Hypertension noemt het International Protocol en is gelijkaardig aan de BHS validatie. Het verschil zit in de toegekende score: de ESH validatie heeft maar 2 mogelijke waardes: voldoet wel of voldoet niet.

Het ESH protocol werd de eerste maal in 2002 beschreven. Een update werd uitgebracht in 2010.

AAMI validatie

De Association for the Advancement of Medical Instrumentation is een Noord-Amerikaanse organisatie die ook een validatie schema heeft opgesteld voor het beoordelen van de kwaliteit van bloeddrukmeters.

Prüfsiegel

De Deutsche Hochdruckliga is een vereniging van Duitse artsen die ook een protocol hebben opgesteld voor het beoordelen van de kwaliteit van bloeddrukmeters.

dabl Educational Trust

Dabl Educational Trust is een organisatie die informatie over bloeddrukmeters verzamelt en publiceert. Een lijst van alle gevalideerde bloeddrukmeters volgens het BHS, het ESH protocol of het AAMI protocol is beschikbaar op de website van dabl Educational Trust.